Na podstawie „Ustawy o podatku od towarów i usług” z dnia 11 marca 2004 roku (art. 83 ust. 1 pkt. 26) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego dla:

  • placówek oświatowych (szkoły, przedszkola, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo-wychowawcze)
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnym w celu dalszego, nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym

Co podlega opodatkowaniu 0% VAT?

  • komputery stacjonarne, serwery, monitory
  • drukarki
  • skanery
  • urządzenia sieciowe
  • systemy do Braille’a

Jak dokonać zamówienia z 0% VAT?

W celu zrealizowania zamówienia bez VAT należy wypełnić i dostarczyć w oryginale 3 kopie dokumentów:

  1. zamówienie
  2. zaświadczenie organu prowadzącego

Wzory dokumentów można znaleźć tutaj:

xxx – dok do pobrania
xxx – dok do pobrania